حل مشکل شخصی یکی از شیعیان توسط حضرت مهدی حضرت مهدي (عج)

ابو غالب احمد بن محمد زراری می گوید : ” بین من و زنم  نزاع و  دشمنی بزرگی پیش آمد که احتمال توافق و سازش نمی رفت؛ و این نزاع طولانی شد و دنباله دار شد؛ تا اینکه من به خاطر آن خیلی ناراحت شدم و نامه ای نوشتم و به دست محمد بن عثمان دادم (تا به خدمت امام (علیه السلام)  برساند و تقاضای دعا نموده بودم. جواب نامه مدت زیادي به تأخیر افتاد، سپس ابوجعفر (محمد بن عثمان) را دیدم، گفت: جواب نامه تو صادر شده است. پیش او رفتم دفتری را بیرون آورد، پیوسته آن را ورق می زد تا این که فصلی از نامه را به من نشان داد که در آن چنین بود: “اما مسئله زن و شوهر، خداوند بین آنها آشتی ایجاد کرد. (ابوغالب زراري می گوید:) همسرم همواره بر حالت استقامت و درستی بود و از آن جریانها و اختلافات سابق دیگر اتفاق نیفتاد. و من گاهی عملًا کاری می کردم که او را به خشم بیاورم ولی از او چیزی ظاهر نمی شد.”