جلسه کارگروه رسانه مهرتابان مهدوی

۵شنبه مورخ ۲۲ خرداد ۹۸، جلسه ای بین مدیران مؤسسه مهرتابان مهدوی و خدمتگزاران نذر وقتی اباصالح المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف صورت گرفت.
در این کار گروه که از ساعت ۱۴:۳۰ شروع و تا ساعت ۱۷ ادامه داشت، به استعدادیابی و تبادل نظر دوستانه بین اعضای نذر وقت و مديران مؤسسه پرداخته شد. نتیجه ی این نشست گروه بندی در بین خواهران و برادران حاضر در جلسه با درنظر گرفتن استعداد و توانمندی های متقاضیان بود که بواسطه ی جناب آقای نور بخش فعال و متخصص بخش دیجیتال در مؤسسه صورت گرفت. این گروه ها در فعالیت‌های متفاوت رسانه مهرتابان مهدوی به فعالیت خواهند پرداخت.