جلسه مدیران مدارس دانشگاه آزاد اسلامی (سما)

روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه از ساعت ۱۲:۳۰ جلسه ای حدوداً ۵ ساعته با مديران  مدارس دانشگاه آزاد اسلامی (سما) در دفتر مرکزی مؤسسه مهرتابان مهدوی برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر قهرایی (مسئول آموزش مدارس و دانشگاه های آزاد استان اصفهان) و جناب آقای دکتر نظری (مسئول آموزش کل مدارس سما) به همراه نه نفر از مدیران و کادر اجرایی مدارس سما حضور داشتند‌‌؛ محتوای گفت و گو های صورت گرفته در این جلسه مبنی بر همکاری و برنامه ریزی آینده و تعامل سازنده مؤسسه مهرتابان مهدوی با مراکز سما بوده است. در این راستا مؤسسه اقدام به ارائه گزارشی از فعالیت های خود نمود که با ارائه خدمات و امکانات مدارس سما به مؤسسه مهرتابان، همکاری سازنده ای در راستای ارتقای فرهنگ مهدوی برای این قشر از دانش آموزان استان به ارمغان خواهد آمد.

Previous slide
Next slide