جلسه مادران طرح هادی و هدی

موسسه مهرتابان مهدوی شعبه خانه فرهنگ طوس جلسه ای برای مادران طرح هادی وهدی  برگزار نمود.

این جلسه با حضور و سخنرانی خانم ها عباسی و باقری، با محوریت تربیت و تعامل با کودک و نوجوانان حاضر در این طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار گردید.