جلسه مؤسسه مهرتابان مهدوی با مسئولین دبستان پسرانه حضرت اباالفضل (علیه السلام)

در هفته ی گذشته جلسه ی معارفه و هم اندیشی مؤسسه مهرتابان مهدوی توسط مدیرعامل مؤسسه با مدیریت و معاونین دبستان پسرانه حضرت اباالفضل علیه السلام
جناب آقای فدا، خانم کریمی و خانم چیت ساز در دفتر مرکزی مؤسسه برگزار گردید.