جلسه تربیتی ویژه مادران و نونهالان

موسسه مهرتابان مهدوی شعبه خانه فرهنگ طوس جلسه تربیتی ویژه مادران و نونهالان دختر در مقطع دبستان را برگزار نمود. این جلسه ویژه شرکت کنندگان در طرح هادی و هدی بود که در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ ازساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ تشکیل گردید.