جزء خوانی قرآن در ماه رمضان

مجموعه فرهنگی مذهبی ولیعصر علیه السلام از شعب موسسه مهر تابان مهدوی به جزء خوانی قرآن کریم ازاولین روز  ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ اقدام نمود. این جزء خوانی توسط قاری جناب آقای کرمانی انجام گردید. هر روز به قید قرعه به یک نفر از شرکت‌کنندگان آقا یا خانم هدیه اهدا می شود.