توزیع غذا خانه فرهنگ طوس

در ۴ آذر ماه ۱۳۹۹مصادف با میلاد حضرت امام حسن عسکری اقدام به توزیع بسته های  کوکو نمود. این بسته ها بین نیازمندان محله معراج تقسیم و توزیع گردید.