توزیع بسته های معیشتی

مجموعه فرهنگی مذهبی حضرت ولیعصر علیه السلام در روز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۸ با کمک های مردمی اقدام به توزیع بسته های معیشتی به منظور حمایت از نیازمندان نمود. این بسته ها ویژه خانواده های ایتام و بی بضاعت شهرک حضرت ولیعصر علیه السلام می باشد. هر بسته حمایتی به ارزش ۱۵۰ هزار تومان ، شامل: برنج، ماکارونی، نخود، عدس، رب، سویا و روغن می باشد.