بزرگداشت عید نوروز

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی شعبه خانه فرهنگ طوس در راستای بزرگداشت عید باستانی نوروز، با همکاری تعدادی از اعضای مجموعه خانه فرهنگ اقدام به طراحی دکور و چیدمان سفره هفت سین نمود. 

 نزدیک به ۴٠ نفر از کودکان عضو مجموعه خانه فرهنگ طوس به صورت رایگان با دکور فراهم شده عکس یادگاری گرفتند.