برگزاری کلاس نویسندگی

کلاس نویسندگی موسسه مهر تابان مهدوی کلاس نویسندگی ویژه اعضای نذر وقت برگزار نمود این کلاس در تاریخ ۹ اسفند ۹۹ با حضوراستاد جناب آقای جویره و نذر وقتی های عزیز برگزار گردید.