برگزاری سلسه جلسات اعضای واحد خبر مؤسسه مهر تابان مهدوی

مؤسسه مهرتابان مهدوی با هدف ارتقاء عملکرد اعضای واحد خبر جلساتی را با حضور مدیر روابط عمومی برگزار کرد.

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی جلساتی برای همفکری اعضای گروه خبر با حضور محمد خیام باشی مدیر روابط عمومی مؤسسه تشکیل شد. این نشست‌ها در راستای تقویت مهارت خبرنویسی و برنامه‌ریزی برای عملکرد بهتر اعضای واحد خبر بود.

در این جلسات هر کدام از اعضا انتقادات و پیشنهادات خود را مبنی بر رفع مشکلات ایجاد شده در مسیر کار بیان کرده و راهکارهایی را ارائه دادند.

از جمله این راه حل ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱_همفکری و همکاری اعضا در خبر نویسی و تهیه گزارش ها بصورت مشارکتی

۲_برگزاری دوره آموزشی خبر نویسی برای افزایش مهارت اعضای واحد خبر

۳_ایده گرفتن از خبرگزاری های مطرح و مؤسسات فرهنگی مذهبی دیگر. 

4-برگزاری کلاس عکاسی با موبایل

۵_برگزاری کلاس پلاتونویسی

۶_فراخوان جذب اعضای جدید برای همکاری در گروه خبر

۷_عضویت در آخرین حلقه از گروه های داخلی شعب به جهت ارتباط مستقیم رابط خبر مؤسسه با هسته ی خبری و اجرایی آن شعبه. 

8_اضافه شدن مصاحبه ها و سفرنامه ها به گزارشات خبری

۹_تدوین نمودار سازمانی گروه خبر

۱۰_ایجاد بازه زمانی برای انتقال خبر از مرحله رخداد تا بارگزاری در سایت. 

 در این نشست‌ها محمد خیام باشی مدیر روابط عمومی، فرناز ذوق سردبیر واحد خبر، ملیحه نعل شکن خبرنگار فعالیت های گسترده دفتر مرکزی، فهیمه کیانی خبرنگار فعالیت های داخلی دفتر مرکزی، فهیمه عابدی خبرنگار شعبه حضرت ولیعصر علیه السلام، زهرا قربانی خبرنگار شعبه خانه فرهنگ طوس و رابط گروه خبر با واحد رسانه مؤسسه حضور داشتند. 

این جلسات که دو ماه دی و بهمن ١۴٠١ بطول انجامید، سه شنبه هر هفته حوالی ساعت ١٨ در دفتر مرکزی واقع در خیابان عبدالرزاق، برگزار گشت.

این گردهمایی و گفتگوهای حضوری بصورت ماهانه و مستمر برای رصد و ارتقاء سطح گروه خبر ادامه خواهد داشت.