برگزاری سلسله جلسات فرهنگی اجتماعی در مجموعه ولیعصر (ع)

سلسله جلسات فرهنگی اجتماعی ویژه بانوان شهرک حضرت ولی عصر در مجموعه فرهنگی شهرک برگزار می‌گردد.

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی، شعبه حضرت ولی عصر علیه السلام اقدام به برگزاری سلسله جلسات فرهنگی با موضوع آموزش و شناخت ناهنجاری های اجتماعی و نحوه مقابله با آن نمود.

این نشست در تاریخ های پنجم، دوازدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری برای ۵٠ نفر از بانوان شهرک حضرت ولی عصر علیه السلام برگزار می‌گردد.

آشنایی با مشکلات فضای مجازی و راه حل های آن، ایجاد ارتباط با جنس مخالف و نوع رفتار با آن، اعتیاد و انواع مواد مخدر از جمله مواردی است که نوجوانان بیشتر با آن مواجه می‌شوند و از موضوعات هر هفته جلسات می باشد. 

در این جلسات حضار از ساعت ١٠ صبح در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی حضرت ولی عصر علیه السلام از بیانات بسیار مفید خانم سرگرد همتی مشاور نیروی انتظامی کلانتری ١٩ بهره‌ مند می شوند. 

همچنان که آگاهی بخشی کافی در موارد ذکر شده به مادران شهرک صورت می گیرد برای نوجوانان عضو در کلاس ها و طرح های مجموعه نیز، نشست هایی برای آگاهی و شناخت ناهنجاری های اجتماعی برگزار خواهد شد.