برپایی دوره‌ی «معرفت افزایی اعتقادی» برای معلمان

دوره‌ای آموزشی با عنوان «معرفت افزایی اعتقادی» ویژه معلمان و کادر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اصفهان در حال برگزاری است.


 به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی، دوره‌ی فوق که با همکاری این موسسه و اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ اصفهان در حال اجراست، از نیمه تیر ماه سال جاری آغاز شده است.


 ۴۸ ساعت محتوای اعتقادی با سرفصل‌های توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، آشنایی با شبهات و روش‌های پاسخگویی به شبهات از موضوعاتی هستند که در این دوره به فرهنگیان آموزش داده می‌شود و در آخر به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می‌گردد.


دوره‌ی «معرفت افزایی اعتقادی» تا پایان مرداد ماه جاری روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۲ در موسسه نورالقرآن واقع در فلکه احمدآباد دایر است.