برنامه فعلی کلاس های شعبه مرکزی مؤسسه مهرتابان مهدوی

شنبه ها
کلاس اعتقادات به تدریس جناب آقای حمید رضا تاجی از ساعت ۱۵الی ۱۶:۳۰
کلاس نویسندگی به تدریس جناب آقای حسن جویره از ساعت ۱۸ الی ۱۶:۳۰
دوره ضمن خدمت مربیان و عوامل اجرایی به تدریس خانم ها کشانی و قاضی عسگر از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲


یکشنبه ها
کلاس‌ پاسخگویی به شبهات به تدریس جناب آقای جواد مهاجر از ساعت ۱۶الی ۱۸:۳۰
کارگروه بهائیت به تدریس جناب آقای معلم از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰


دوشنبه ها
کلاس مدیریت استراتژیک به تدریس دکتر شهیر از ساعت ۱۶الی ۱۸


سه شنبه ها
کلاس معرفت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف ویژه خواهران به تدریس جناب آقای تاجی از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
کلاس گوهر قدسی معرفت ویژه برادران به تدریس جناب آقای تاجی از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰


چهارشنبه ها
کلاس فتوشاپ مقدماتی به تدریس جناب آقای مهدی علی بابایی از ساعت ۱۰الی ۱۲
کلاس گوهر قدسی معرفت ویژه خواهران به تدریس جناب آقای تاجی از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲