بازديد عضو شورای شهر اصفهان از مؤسسه مهرتابان مهدوی

جناب آقای فلاح از اعضای  منتخب و محترم شورای شهر اصفهان در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ از مؤسسه مهرتابان مهدوی بازدید نمودند. 

هدف از این بازدید آشنایی بیشتر با مؤسسه مهرتابان مهدوی، شناخت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های مؤسسه مهرتابان، برای بهره‌گیری بیشتر در پروژه‌های فرهنگی شهر اصفهان بوده است.