اکران فیلم «مردان آهنین» ویژه علما و روحانیون

اولین اکران خصوصی فیلم  «مردان‌ آهنین» روز یکشنبه چهاردهم آذرماه ۱۴۰۰ با حضور جمعی از اساتید حوزه و علمای اعلام برگزار شد.

این اکران اختصاصی، که همراه با آشنایی و تبادل نظرات بود، در پردیس سینمایی سیتی سنتر سالن شماره ۴ از ساعت ١٩ الی ٢٢ به طول انجامید. 

در این همایش، مؤسسه مهر تابان مهدوی میزبان جمعی از علما و حوزویان سرشناس شهر با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ نفر بود.

حاضرین بعد از اکران فیلم، نظرات و پیشنهادات خود را جهت بررسی و استفاده در برنامه های آتی مؤسسه به صورت مکتوب ارائه دادند.