اهدا آب به بیماران کرونایی

طبق روایت نقل شده از امام صادق علیه السلام : بهترین صدقه، خنک کردن جگر تفتیده یعنی سیراب کردن تشنگان است. و هرکه جگر تفتیده ای را سیراب کند، چه حیوان چه غیر آن، خداوند عزوجل او را به سایه درآورد و امنیتش می دهد در آن روزی که هیچ سایه ای جز سایه او نیست. به پیروی از این روایت موسسه مهرتابان مهدوی در غدیر با همت جمعی از خادمان و خدمتگزاران حضرت ولی عصر علیه السلام اقدام به خرید و ارسال ۲۴۰۰ بطری آب معدنی به بیمارستان حضرت عیسی بن مریم که به بیماران کرونایی اختصاص یافته است نمود.