افتتاح پایگاه فرهنگی امام حسن مجتبی علیه السلام

برخی از دوره های آموزشی، فرهنگی و تفریحی مخصوص کودکان و نوجوانان از این پس در پایگاه امام حسن مجتبی علیه السلام نیز برگزار خواهد شد.

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی این موسسه اقدام به افتتاح پایگاهی جهت امور فرهنگی و آموزشی در طبقه فوقانی مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام واقع در خیابان ابوالحسن اصفهانی نمود.

این پایگاه در تابستان پیش رو همانند دفتر مرکزی و شعب دیگر مؤسسه، محل برگزاری دوره ی آموزشی «ستاره های شهر» مخصوص پسران خردسال و نوجوان و دوره «دختران تسنیم» برای دختران خردسال و نوجوان خواهد بود.