اسامی برندگان مسابقه قرار عاشقی

اجرای زنده‌ جشن شب نیمه شعبان با مسابقه ای تحت عنوان قرار عاشقی همراه بود، از بین شرکت کنندگان در صفحه اینستاگرام مؤسسه مهرتابان مهدوی به برگزیدگان مسابقه در دو شب، جوایزی اهدا گردید.
اسامی برندگان به قرار زیر است:

شب اول:
سید علی حسینی
فاطمه فتوت
محبوبه ایمانی
فاطمه عارفی
محمد رضا حیدری

شب دوم:
فاطمه فتوت
محمد حسین مرتضوی منش
زهرا حاتمی
ریحانه اسماعیلی
سید رسول فیاضی