اردو تفریحی کویر (ورزنه)

موسسه مهر تابان مهدوی شعبه حضرت ولی عصر علیه السلام ۴۰ نفر از خانم های نذر وقتی را به اردوی تفریحی کویر (ورزنه) بردند، این اردو در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ به مدت یک شبانه روز در اقامتگاهی واقع در شهر ورزنه، همراه با پذیرایی شام و صبحانه انجام گردید و علاوه بر کویر گردی، از مکان های قدیمی شامل گاو چاه که قدمتی هزار ساله دارد بازدید کردند و اوقات خوشی را در کنار هم گذراندند.