اردوی گلستان شهدا خانه فرهنگ طوس

اردوی گلستان شهدا خانه فرهنگ طوس در روز چهارشنبه ۶ اسفند ۹۹ اردوی گلستان شهدا برای دختران انجمن صبا تدارک دید این اردو از ساعت ۳ الی ۵ عصر با ۲۶ نفر از دختران نوجوان به همراه خانم اسحاقیان و خانم مرادی انجام شد در این برنامه بازدیدکنندگان با بستنی و شیرین عسل پذیرایی شدند و در نهایت به آنها پرچم مقدس و متبرک امام حسین علیه السلام و حضرت اباالفضل و حضرت زینب عیدی داده شد.