اردوی کوه صفه

مجموعه فرهنگی مذهبی ولی عصر علیه السلام در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹ از ساعت ۷ تا ۱۰ ویژه پسران و در ساعت ۱۴ تا ۱۷ ویژه دختران اردوی کوه صفه را تدارک دید.حاضرین در این اردو از باغ وحش صفه دیدن نمودند.