اردوی مسجد حاج محمد جعفر

٣۴ نفر از کودکان مهدکودک خانه فرهنگ طوس به همراه مربیان خود در نماز جماعت مسجد حاج محمد جعفر شرکت کردند. 

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی، شعبه خانه فرهنگ طوس در تاریخ ۱۴۰١/٠۳/٠۹ اردوی نماز در مسجد حاج محمد جعفر برای رده سنی کودک و خردسال برگزار کرد.

 در این اردو که از ساعت ٩ الی ١٣ برگزار گردید، کودکان از مسجد حاج محمد جعفر بازدید کردند و با آداب شرکت در نماز جماعت آشنا گشته و با حاضری پذیرایی شدند.