اردوی شهر بازی رویاها

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی در تاریخ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ گروه دخترانه تسنیم به اردوی شهر رویاها برده شد. 

این اردو از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۲۱ شب به طول انجامید. 

استفاده از وسایل بازی متناسب با شرایط سنی بچه‌ها صورت گرفته، بدین صورت که گروه سنی نوجوان از وسایل بازی مهیج تر ازقبیل ترن معلق، بازوی گردان، موتور فضایی و گروه سنی نونهال از وسایل کوچکتر مثل سقوط آزاد، کرم کوچولو، کراسولا، زنبور کوچولو، و قطار استفاده کردند.

در این اردو تعداد ۱۴۲ نفر از دختران تسنیم با حضور مربیان و مسئولان روز شاد و مهیجی را پشت سر گذاشتند. 

این اردو با اقامه نماز مغرب و عشا به جماعت و پذیرایی کیک و آبمیوه به پایان رسید.