اردوی شهربازی کهکشان عجایب

روزی هیجان انگیز برای نوگلان پیش از دبستان با حضور در شهربازی کهکشان عجایب ثبت شد.

به گزارش واحد خبر موسسه مهرتابان مهدوی ، شعبه طوس برای نوگلان پیش از دبستان در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۴۰۲ اردوی کهکشان عجایب را تدارک دید.

در این اردو ۵۶ نفر از کودکان پیش از دبستان در شهربازی کهکشان عجایب واقع در سیتی سنتر روز شادی را در کنار هم سپری کردند.

این اردو از ساعت ۹ الی ۱۲ با همراهی مربیان و پذیرایی ساندویج فلافل ادامه داشت.