اردوی شهربازی ناژوان دختران

موسسه مهر تابان مهدوی شعبه خانه فرهنگ طوس در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ در راستای تفریحات سالم و پر نشاط، اردویی در شهر بازی ناژوان برای دختران نوجوان انجمن صبا برگزار نمود. 

این اردو با حضور ۳۸ نفر نوجوان و همراهی ۵ مربی همراه با  توزیع غذا میان نوجوانان از ساعت ۱۳:۳۰ الی۱۷ برگزار گردید.