اردوی ستاره ها

ستاره های شهر به تماشای ستاره های ورزنه رفتند. اردوی پر هیجان و یک روزه گروه پسران ستاره های شهر مؤسسه مهرتابان مهدوی به کویر ورزنه برگزار شد.

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی گروه پسران ستاره های شهر در مورخ ٢٠ اردیبهشت ماه سال جاری از دفتر مرکزی موسسه راهی کویر تاریخی و توریستی ورزنه شدند.

در این سفر کوتاه که از ساعت ١۶ روز چهارشنبه تا ١۴ روز پنجشنبه بطول انجامید از مناطق تاریخی و مناظر طبیعی و زیبای کویر ورزنه بازدید شد.

این شهر تاریخی در ۱۰۰ کیلومتری شرق اصفهان و نزدیک تالاب گاوخونی واقع است. کویر نام خود را از شهر ورزنه گرفته و به همین دلیل به کویر ورزنه شهرت دارد. 

حضور ٢۵ نفر از پسران در مقاطع هفتم، هشتم و نهم موجب ایجاد فضای مفرح و انس و الفت پسرها با دوستان آنها شد تا تجربیات جدیدی کسب کنند و خاطرات بیاد ماندی را به همراه ۵ نفر از مربیان و مسئولان در خاطر یکدیگر ثبت کنند. 

 پسران ستاره های شهر مؤسسه مهرتابان مهدوی در یک دستگاه اتوبوس به اردویی یک روزه رفتند تا در هنگام صرف شام و صبحانه کنار هم، همکاری و همدلی را تمرین کنند و میان وعده مزه ای باشد در کنار طعم شیرین یک اردوی بیاد ماندنی.