اردوی دردانه های مهدوی

موسسه مهر تابان مهدوی شعبه حضرت ولیعصر علیه السلام کودکان مهدکودک دردانه های مهدوی را به اردوی کافه کتاب برد.

این اردو با مدیریت خانم غندوی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۱/۳۰ صبح صورت گرفت.

دردانه های مهدوی در این اردو سرگرم بازی های مختلفی شامل استخر شن، استخر توپ، فوتبال دستی و انواع بازی های فکری شدند و اوقات بسیار خوشی را در کنار دوستان و مربیان خود گذراندند.