اردوی تفریحی آموزشی برای دردانه های مهدوی

موسسه مهرتابان مهدوی کودکان پیش دبستانی دردانه های مهدوی را به اردوی تفریحی آموزشی مزرعه تربیت شاپرک برد.

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی، شعبه حضرت ولیعصر علیه السلام در تاریخ ۸ اریبهشت ماه سال جاری ۴۳ نفر از کودکان پیش دبستانی دردانه های مهدوی را به مزرعه تربیت شاپرک برد. 

اردوی مزرعه شاپرک که محیطی مفرح و امن برای کودکان فراهم کرده بود از  ساعت ١١:٠٠ آغاز شد و تا ساعت ١۵:٠٠ ادامه داشت. 

 فعالیت های مختلف شامل آب بازی، نقاشی، نجاری، سفالگری، نانوایی، کشاورزی، بازی با حیوانات، ماسه بازی، قصه گویی و کتاب خوانی باعث ارتباط کودکان با طبیعت و کسب تجارت ارزنده گردید.