اردوی بانوان شهرک ولیعصر

مجموعه فرهنگی شهرک ولیعصر علیه السلام در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۹ به مناسبت ایام فجر اردوی یک روزه ویژه بانوان برگزار کرد. این اردو به مقصد امامزاده سید محمد در خمینی شهر بود که مورد زیارت آن بانوان قرار گرفت.