اردوی باغ پویا خانه فرهنگ طوس

خانه فرهنگ طوس از شعب موسسه مهر تابان مهدوی در تاریخ شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ اردوی ویژه بچه های پیش از دبستان خانه فرهنگ طوس را تدارک دید. زمان برگزاری این اردو از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر در باغ پویا واقع در ردان بود.