اردوی باغ جوان ویژه دختران و پسران

موسسه مهر تابان مهدوی شعبه حضرت ولی عصر علیه السلام برای نوجوانان ۷ الی ۱۵ سال اردوی تفریحی برگزار نمود. 

این اردو در تاریخ یک شنبه ۱۶ آبان ماه برای دختران  و دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ برای پسران از ساعت ۹ الی ۱۲/۴۵ برگزار شد و نوجوانان عزیز در  باغ جوان از ۵ بازی مفرح استفاده نمودند.