اردوی افتتاحیه دوره پائیز گروه دختران تسنیم

موسسه مهرتابان مهدوی گروه دختران تسنیم را در تاریخ ١۴٠٠/٨/۶ به باغ بانوان پردیس برد.

این اردو که از ساعت ٨ صبح تا ۵ عصر با حضور ۱۰۰ نفر از نوجوانان و ٧ نفر از مربیان و مسؤلان مؤسسه اجرا گردید با مسابقه، اهدای جوایز، پذیرایی و ناهار همراه بود.