اردوی اختتامیه طرح هدی

همزمان با پایان تابستان و شروع سال تحصیلی جدید مؤسسه مهرتابان مهدوی اردوی پایان دوره مفرح و خاطره انگیزی را برای دختران ترم تابستان طرح هدی رقم زد.

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی شعبه طوس در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۲ اردوی تفریحی دختران طرح هدی را برگزار کرد.

 در این برنامه تفریحی ۵۰ نفر از دختران طرح هدی با حضور در باغ تفریحی امام خمینی واقع در خیابان آتشگاه روز شادی را در کنار هم سپری کردند.