آموزش نماز

آموزش نماز در مسجد  حاج محمد جعفر  خانه فرهنگ طوس در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۹ برنامه آموزش نماز برای خردسالان پیش از دبستان طوس را تدارک دید این آموزش در مسجد حاج محمدجعفر همراه با پذیرایی نان و پنیر و خرما برگزارگردید.