آغاز دوره روش های پاسخگویی به شبهات

دومین دوره آموزشی «روش های پاسخگویی به شبهات» از ١٧ آذرماه ١۴٠٠ توسط موسسه مهر تابان مهدوی آغاز گردید. 

 این دوره  هر هفته چهارشنبه ها از ساعت ١٧ الی ١٨:٣٠ توسط استاد مهاجر در شعبه مرکزی موسسه واقع در خیابان عبدالرزاق تدریس می گردد. 

 پس از مصاحبه حضوری ١٩ نفر گزینش شدند که می توانند در کلاس  «روش های پاسخگویی به شبهات» شرکت کنند. این افراد بعد از طی ٣٠ جلسه، شامل ۱۵ جلسه تئوری و ١۵ جلسه کارگاهی، به کارگروه های پاسخگویی به شبهات معرفی می گردند.

لازم به ذکر است پیش شرط حضور در این کلاس، گذراندن دوره اعتقادات می‌باشد و برای کسانی که دوره مذکور را طی نکرده اند، حضور در جلسات بیست و دومین دوره کلاس اعتقادات که همزمان با این دوره ی کلاس « روش های پاسخگویی به شبهات» آغاز گردیده، الزامیست.

کلاس اعتقادات نیز، هر هفته چهارشنبه ها بعد از ظهر از ساعت ١۵ تا ١۶:٣٠ برگزار می ‌شود و در آن کتاب «گوهر قدسی معرفت» اثر آقای محمد بنی هاشمی توسط استاد تاجی تدریس می گردد.