9

وظایف شیعیان ۲۲

وظایف شیعیان ۲۲ نهی از تکبر و خود بزرگ بینی از خود بزرگ بینی و تکبر دوری کنید زیرا بزرگی خاص خداوند عزّ وجلّ است و

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۲۱

وظایف شیعیان ۲۱ سفارش به دوست داشتن مسلمانان مستمند و پرهیز از تحقیر آن‏ها و بر شما باد به دوستی با مسلمانان مستمند . زیرا هر

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۲۰

وظایف شیعیان ۲۰ مواظبت بر نمازها . . . و بر شما که بر نمازها و به خصوص نماز میانه،۱ مواظبت داشته باشید و برای خدا

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۱۹

وظایف شیعیان ۱۹ ادامه نامه امام صادق علیه السلام به شیعیان صبر و خشنودی نسبت به مقدرات الهی . . . و هرگز کسی به خیری

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۱۸

وظایف شیعیان ۱۸ ادامه نامه امام صادق علیه السلام به شیعیان پیروی از سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و پرهیز از بدعت و

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۱۷

وظایف شیعیان ۱۷ پرهیز از سَب و دشنام دادن دشمنان خدا در حضور آن‏ها و مبادا در جایی که دشمنان خدا بشنوند آنان را دشنام‌ گویید

ادامه مطلب ...