9

وظایف شیعیان ۲۹

وظایف شیعیان ۲۹ شرایط رسیدن به ایمان کامل و هر کس دوست دارد خدا ایمانش را کامل گرداند تا این‏که مومن حقیقیِ حقیقی گردد. پس باید

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۲۸

وظایف شیعیان ۲۸ سنت خداوند در باره مردمان صالح « وَ اعلَمُوا أَیَّتُهَا العِصَابَهُ أَنَّ السُنَّهَ مِنَ اللهِ قَد جَرَت فِی الصَالِحِینَ قَبلُ » و ای

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۲۷

وظایف شیعیان ۲۷ پرهیز از مضطر ساختن امام علیه السلام در بیزاری جستن از دوستانشان و فرمودند: ای گروه شیعه! از خدا بترسید و اگر بتوانید

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۲۶

وظایف شیعیان ۲۶ سفارش به پرداخت حقوق الهی و ای گروه مورد رحمت و برتری یافته۱ بر دیگران، مبادا حقوقی که خداوند نزد شما دارد را

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۲۴ و ۲۵

وظایف شیعیان ۲۴ پرهیز از آزار مظلوم و مبادا بر علیه مسلمانان ستمدیده‏ای کمک و یاری کنید تا سبب شود که آن ستمدیده به درگاه خداوند،

ادامه مطلب ...

وظایف شیعیان ۲۳

وظایف شیعیان ۲۳ نهی از ظلم و ستم کردن مبادا به یکدیگر ستم کنید، زیرا ستمگری خوی مردمان شایسته نیست و مسلماَ هر کس ستم کند

ادامه مطلب ...